学唐诗网

昔事文皇帝三十二韵

唐代杜牧 关键词:
昔事文皇帝三十二韵原文
昔事文皇帝,叨官在谏垣。奏章为得地,齰齿负明恩。
金虎知难动,毛釐亦耻言。掩头虽欲吐,到口却成吞。
照胆常悬镜,窥天自戴盆。周钟既窕槬,黥阵亦瘢痕。
凤阙觚棱影,仙盘晓日暾。雨晴文石滑,风暖戟衣翻。
每虑号无告,长忧骇不存。随行唯跼蹐,出语但寒暄。
宫省咽喉任,戈矛羽卫屯。光尘皆影附,车马定西奔。
亿万持衡价,锱铢挟契论。堆时过北斗,积处满西园。
接棹隋河溢,连蹄蜀栈刓.漉空沧海水,搜尽卓王孙。
斗巧猴雕刺,夸趫索挂跟。狐威假白额,枭啸得黄昏。
馥馥芝兰圃,森森枳棘藩。吠声嗾国猘,公议怯膺门。
窜逐诸丞相,苍茫远帝阍。一名为吉士,谁免吊湘魂。
间世英明主,中兴道德尊。昆冈怜积火,河汉注清源。
川口堤防决,阴车鬼怪掀。重云开朗照,九地雪幽冤。
我实刚肠者,形甘短褐髡。曾经触虿尾,犹得凭熊轩。
杜若芳洲翠,严光钓濑喧。溪山侵越角,封壤尽吴根。
客恨萦春细,乡愁压思繁。祝尧千万寿,再拜揖馀樽。
昔事文皇帝三十二韵拼音解读
xī shì wén huáng dì ,dāo guān zài jiàn yuán 。zòu zhāng wéi dé dì ,zé chǐ fù míng ēn 。
jīn hǔ zhī nán dòng ,máo lí yì chǐ yán 。yǎn tóu suī yù tǔ ,dào kǒu què chéng tūn 。
zhào dǎn cháng xuán jìng ,kuī tiān zì dài pén 。zhōu zhōng jì tiǎo huà ,qíng zhèn yì bān hén 。
fèng què gū léng yǐng ,xiān pán xiǎo rì tūn 。yǔ qíng wén shí huá ,fēng nuǎn jǐ yī fān 。
měi lǜ hào wú gào ,zhǎng yōu hài bú cún 。suí háng wéi qú jí ,chū yǔ dàn hán xuān 。
gōng shěng yān hóu rèn ,gē máo yǔ wèi tún 。guāng chén jiē yǐng fù ,chē mǎ dìng xī bēn 。
yì wàn chí héng jià ,zī zhū jiā qì lùn 。duī shí guò běi dòu ,jī chù mǎn xī yuán 。
jiē zhào suí hé yì ,lián tí shǔ zhàn wán .lù kōng cāng hǎi shuǐ ,sōu jìn zhuó wáng sūn 。
dòu qiǎo hóu diāo cì ,kuā jiào suǒ guà gēn 。hú wēi jiǎ bái é ,xiāo xiào dé huáng hūn 。
fù fù zhī lán pǔ ,sēn sēn zhǐ jí fān 。fèi shēng sǒu guó zhì ,gōng yì qiè yīng mén 。
cuàn zhú zhū chéng xiàng ,cāng máng yuǎn dì hūn 。yī míng wéi jí shì ,shuí miǎn diào xiāng hún 。
jiān shì yīng míng zhǔ ,zhōng xìng dào dé zūn 。kūn gāng lián jī huǒ ,hé hàn zhù qīng yuán 。
chuān kǒu dī fáng jué ,yīn chē guǐ guài xiān 。zhòng yún kāi lǎng zhào ,jiǔ dì xuě yōu yuān 。
wǒ shí gāng cháng zhě ,xíng gān duǎn hè kūn 。céng jīng chù chài wěi ,yóu dé píng xióng xuān 。
dù ruò fāng zhōu cuì ,yán guāng diào lài xuān 。xī shān qīn yuè jiǎo ,fēng rǎng jìn wú gēn 。
kè hèn yíng chūn xì ,xiāng chóu yā sī fán 。zhù yáo qiān wàn shòu ,zài bài yī yú zūn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译赏析

暂无

作者介绍

杜牧 杜牧   杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。… 详情

转载请注明:学唐诗网原文链接 | https://www.xuetangshi.com/shici/23771.html

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),部分内容原作者已无法考证,版权归原作者所有。学唐诗网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

古文典籍

经典名句

热门成语